Washer, .039" x .107" x .015"  Nylon (5/pkg)
$1.29

Washer, .039" x .107" x .015"  Nylon (5/pkg)

 

Part Number: 115-4